Interaktywnie dla obywateli

W tej chwili Internet staje się najważniejszym medium dla ludzi na całym świecie. Wykorzystuje się go w różnych sprawach i można dzięki temu znacząco ułatwiać sobie codzienne życie.Można powiedzieć, że Internet zrewolucjonizował świat i uczynił go rzeczywiście wyjątkowym. Decydując się na korzystanie z Internetu można liczyć na to, że wiele różnych spraw załatwi się dużo szybciej. Od jakiegoś czasu między innymi zaczynają się również rozwijać urzędy, które mają interaktywne systemy dla obywateli. Zauważyć można, że dzięki temu codzienne sprawy, które załatwiamy w urzędach administracji publicznej można załatwić szybciej i bez zbędnej zwłoki.

Jeśli chodzi o urzędy, które zaczęły udostępniać ofertę systemów internetowych to ich początek można określić na czas przed około dziesięcioma laty, gdy zaczęły się pojawiać pierwsze urzędy, w których znaleźć można było systemy internetowe. Kolejne kilka lat to okres, gdy interaktywne urzędy dla obywateli stały się powszechnością i można było się z nimi coraz częściej spotkać. Był to znak, że Polacy zaczęli doceniać takie rozwiązania i sięgali po nie chętniej.

Obecnie systemy administracji publicznej funkcjonujące w internecie są już świetnie rozwinięte i dają rzeczywiście ogrom różnorakich możliwości. Decydując się na wykorzystanie takich systemów można obecnie załatwić wiele różnych ważnych spraw bez wychodzenia z domu. Wielkim skokiem na przód jeśli chodzi o interaktywne urzędy dla obywateli był system e-deklaracje, który został udostępniony przez ministerstwo finansów.

Funkcjonuje on pod kierunkiem urzędów skarbowych. Jest to system, który umożliwia obsługę petentów, którzy swoje zeznanie podatkowe chcą złożyć bez wychodzenia z domu przez system internetowy. Dzięki niemu unikamy męczących kolejek, które pojawiają się szczególnie w ostatnich dniach składania deklaracji w urzędach skarbowych. Poza tym systemem zaczynają funkcjonować różne interaktywne urzędy dla obywateli w zakresie obsługi samorządu terytorialnego. Są to urzędy, które mogą sprawić, że łatwiej będzie można złożyć pewne wnioski w urzędach gminnych czy miejskich. Poprzez takie interaktywne systemy dla obywateli można załatwić rzeczywiście bardzo wiele różnych spraw, bez konieczności odwiedzania urzędów, gdzie bardzo często można spotkać się z męczącymi kolejkami, które zabierają cenny czas.

Polska spada w rankingach informatyzacji państwa.

Polska z każdym rokiem jest coraz gorzej postrzegana przez różne organizacje jeśli chodzi o stopień informatyzacji kraju.

W ostatnim raporcie ONZ wynika, że Polska plasuje się na 47 miejscu w rankingu:

„Informatyzacji procesów zarządzania państwami”.

Od kilku lat ta tendencja niestety się pogarsza. Pięć  lat temu zajmowaliśmy 33 miejsce, następnie 45, a w ostatnim raporcie było to już 47 miejsce. Wstydem jest, że nasz kraj plasuje się za takimi krajami jak chociażby Kazachstan, czy Barbados.

Wynik taki może dziwić, bo sprzętu u nas i technologii informatycznych nie brakuje, a nawet jest ich z każdym rokiem coraz więcej. Więc w rankingu tym nie chodzi jedynie o infrastrukturę, bo ta u nas na pewno jest.

Głównym powodem takiej niskiej pozycji jest brak ładu i składu w administracji. Nie ma żadnej wspólnej wizji informatyzacji administracji, która służyłaby obywatelowi. Obecnie bardzo modne jest wdrażanie „eUrzędu” w jednostkach samorządowych. Jest to rozwiązanie połowiczne. Wdrożony system informatyczny w miastach rzeczywiście jest pomocny dla obywateli, pozwala na załatwianie drobnych spraw za pomocą internetu, daje wgląd w pewne dokumenty prawne. Jednak w żaden sposób system ten nie jest nastawiony na integrację z innymi podobnymi systemami w innych miastach, a co za tym idzie nie ma wspólnej bazy danych, co pozwoliłoby rzeczywiście mieć wszystko w jednym miejscu.

Wracając jeszcze do rankingu, to na szczycie tej listy znajdują się takie kraje jak:

Korea Południowa, Holandia i Wielka Brytania.