Informatyzacja w Polsce

Komputeryzacja polskich urzędów i instytucji państwowych osiągnęła w ostatnich latach bardzo wysoki poziom. Skutki unowocześnień możemy znacząco odczuć na własnej skórze, gdyż wiele procesów uległo uproszczeniu dzięki zainwestowaniu w nowoczesne technologie.Za pomocą wdrożenia systemów informatycznych o najwyższych standardach, praca wielu urzędników stała się prostsza, mniej czasochłonna, a przepływ informacji nieporównanie szybszy.

Dobrym przykładem na to, jak informatyzacja usprawnia pewne procesy, jest wdrażany w służbie zdrowia system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców). Nie dość, że nie musimy już przedstawiać dokumentu poświadczającego opłacanie składki, to jeszcze sami możemy sprawdzić stan naszego konta NFZ. Idąc do jakiegokolwiek lekarza, w każdym miejscu Polski, nie musimy zabierać już z sobą książeczek ubezpieczeniowych z aktualną pieczątką pracodawcy, gdyż wpisując w system nasz numer pesel lekarz sam może sprawdzić, czy jesteśmy ubezpieczeni. Sprawa jest niezwykle wygodna i ułatwia życie każdej ze stron. Dane zawsze pokazują stan uprawnień na dzień, w którym dokonywane jest sprawdzenie. System pozwala także sprawdzić czy w naszym ubezpieczeniu są zgłoszone dzieci.

System eWUŚ to tylko jeden z wielu pozytywnych przykładów prężnie rozwijającej się informatyzacji w naszym kraju. Skuteczne wdrożenia systemów informatycznych występują także w urzędach miejskich, bibliotekach publicznych, muzeach, szkołach i uczelniach wyższych czy polskiej policji.

Inne portale, które działają w urzędach to ePuap i eUrząd. Są to bardzo popularne systemy internetowe, które masowo wdrażane są do urzędów. Dotacje z Unii Europejskiej tylko pomagają temu procesowi.

Bywają również paradoksy, jak ten, o którym bardzo głośno ostatnio. A więc stworzenie portalu internetowego dla bezdomnych za niecałe 50 ml. złotych! To już naprawdę absurd. Usługobiorca, który wygrał ten deal zrobił interes życia, a fala krytyki przeszła przez państwo i rządzących nimi ludźmi. Projekt ten był dofinansowywany przez budżet Unii Europejskiej, ale tam chyba mają inne wyobrażenie o bezdomnych. Bo tych w Polsce nie brakuje, a już na pewno nie korzystają z internetu, no ale w Brukseli to bezdomni z całą pewnością korzystają każdego dnia z internetu, przeglądają Facebooka i robią przelewy internetowe…

Polska spada w rankingach informatyzacji państwa.

Polska z każdym rokiem jest coraz gorzej postrzegana przez różne organizacje jeśli chodzi o stopień informatyzacji kraju.

W ostatnim raporcie ONZ wynika, że Polska plasuje się na 47 miejscu w rankingu:

„Informatyzacji procesów zarządzania państwami”.

Od kilku lat ta tendencja niestety się pogarsza. Pięć  lat temu zajmowaliśmy 33 miejsce, następnie 45, a w ostatnim raporcie było to już 47 miejsce. Wstydem jest, że nasz kraj plasuje się za takimi krajami jak chociażby Kazachstan, czy Barbados.

Wynik taki może dziwić, bo sprzętu u nas i technologii informatycznych nie brakuje, a nawet jest ich z każdym rokiem coraz więcej. Więc w rankingu tym nie chodzi jedynie o infrastrukturę, bo ta u nas na pewno jest.

Głównym powodem takiej niskiej pozycji jest brak ładu i składu w administracji. Nie ma żadnej wspólnej wizji informatyzacji administracji, która służyłaby obywatelowi. Obecnie bardzo modne jest wdrażanie „eUrzędu” w jednostkach samorządowych. Jest to rozwiązanie połowiczne. Wdrożony system informatyczny w miastach rzeczywiście jest pomocny dla obywateli, pozwala na załatwianie drobnych spraw za pomocą internetu, daje wgląd w pewne dokumenty prawne. Jednak w żaden sposób system ten nie jest nastawiony na integrację z innymi podobnymi systemami w innych miastach, a co za tym idzie nie ma wspólnej bazy danych, co pozwoliłoby rzeczywiście mieć wszystko w jednym miejscu.

Wracając jeszcze do rankingu, to na szczycie tej listy znajdują się takie kraje jak:

Korea Południowa, Holandia i Wielka Brytania.

Urząd elektroniczny

Wizja elektronicznych usług publicznych zrodziła się w Skandynawii, gdzie w szczycie państw Unii Europejskiej ustalono, że administracja Europejska do roku 2010 będzie najlepiej rozwinięta. skutki wirtualnych urzędów mamy i będziemy mieli na przyszłość.Rozwój elektroniki w ostatnich latach jest niesamowicie szybki. Pojawiają się coraz to nowe rozwiązania, które zmieniają życie ludzi i czynią je dużo wygodniejszymi. W tej chwili pojawia się wiele elektronicznych rozwiązań, które mają zastosowanie w coraz większej ilości różnych miejsc. Można zauważyć między innymi, że tego rodzaju rozwiązania są coraz bardziej doceniane przez urzędy państwowe, które dążą do tego, by ułatwiać petentom elektroniczne rozwiązania. Od jakiegoś czasu między innymi coraz więcej zwolenników ma elektroniczny urząd.

Już od kilkunastu lat powoli rozwijają się różnorakie elektroniczne rozwiązania w administracji publicznej. Dąży się do tego, by przez Internet można było rozwiązać różnorakie sprawy, które jeszcze jakiś czas temu załatwiać trzeba było w urzędach. Taki rozwój elektronicznego urzędu doprowadził do tego, że musiała ta kwestia zostać unormowana prawnie. Między innymi z tego powodu w roku 2006 pojawiło się rozwiązanie prawne, które zdecydowało, że każdy urząd publiczny powinien udostępnić petentom różnorakie usługi, które jeszcze jakiś czas temu trzeba było rozwiązywać w normalny tradycyjny sposób. W tej chwili więc wszystkie urzędy w Polsce oferują już dla swoich interesantów różnorakie usługi, które można wykonać bez wychodzenia z domu. Dzięki temu, że funkcjonuje eurząd, praca w takim miejscu jest organizowana sprawniej i wiele różnorakich spraw można załatwić szybciej.

Również samo funkcjonowanie urzędu jest dużo bardziej sprawne, gdyż nie ma konieczności załatwienia wielu różnych spraw stojąc w kolejkach. Poprzez systemy internetowe petenci nie muszą stawiać się w urzędach a jednocześnie nie blokują ich codziennej pracy, gdyż są sprawnie obsługiwani przez systemu internetowe. Elektroniczny urząd stał się więc rozwiązaniem doskonałym, które znacząco zmieniło i usprawniło funkcjonowanie wiele różnych usług i spraw, które trzeba w urzędach załatwiać. Obecnie dąży się jedynie do tego, by udoskonalać oprogramowanie jakie w takich urzędach jest wykorzystywane, gdyż tym samym urząd taki może funkcjonować dużo lepiej. Jeśli używane w elektronicznych urzędach oprogramowanie zostanie jeszcze udoskonalone i będzie funkcjonować sprawniej, więcej petentów będzie mogło załatwić sprawy w ten sposób, a tym samym w urzędzie będzie można załatwić wiele spraw szybciej, gdyż nie będą się tworzyły niepotrzebne kolejki.