Elektroniczne usługi dla mieszkańca

Społeczeństwo informacyjne XXI wieku to takie, które w pełni wykorzystuje potencjał możliwości informatycznych.

Oprogramowanie dla społeczeństwa

Firmy informatyczne prześcigają się w wydawaniu nowych, ulepszonych wersji oprogramowania mającego na celu zwiększenie zadowolenia obywatela.

Continue reading „Elektroniczne usługi dla mieszkańca”

Urząd elektroniczny

Wizja elektronicznych usług publicznych zrodziła się w Skandynawii, gdzie w szczycie państw Unii Europejskiej ustalono, że administracja Europejska do roku 2010 będzie najlepiej rozwinięta. skutki wirtualnych urzędów mamy i będziemy mieli na przyszłość.Rozwój elektroniki w ostatnich latach jest niesamowicie szybki. Pojawiają się coraz to nowe rozwiązania, które zmieniają życie ludzi i czynią je dużo wygodniejszymi. W tej chwili pojawia się wiele elektronicznych rozwiązań, które mają zastosowanie w coraz większej ilości różnych miejsc. Można zauważyć między innymi, że tego rodzaju rozwiązania są coraz bardziej doceniane przez urzędy państwowe, które dążą do tego, by ułatwiać petentom elektroniczne rozwiązania. Od jakiegoś czasu między innymi coraz więcej zwolenników ma elektroniczny urząd.

Już od kilkunastu lat powoli rozwijają się różnorakie elektroniczne rozwiązania w administracji publicznej. Dąży się do tego, by przez Internet można było rozwiązać różnorakie sprawy, które jeszcze jakiś czas temu załatwiać trzeba było w urzędach. Taki rozwój elektronicznego urzędu doprowadził do tego, że musiała ta kwestia zostać unormowana prawnie. Między innymi z tego powodu w roku 2006 pojawiło się rozwiązanie prawne, które zdecydowało, że każdy urząd publiczny powinien udostępnić petentom różnorakie usługi, które jeszcze jakiś czas temu trzeba było rozwiązywać w normalny tradycyjny sposób. W tej chwili więc wszystkie urzędy w Polsce oferują już dla swoich interesantów różnorakie usługi, które można wykonać bez wychodzenia z domu. Dzięki temu, że funkcjonuje eurząd, praca w takim miejscu jest organizowana sprawniej i wiele różnorakich spraw można załatwić szybciej.

Również samo funkcjonowanie urzędu jest dużo bardziej sprawne, gdyż nie ma konieczności załatwienia wielu różnych spraw stojąc w kolejkach. Poprzez systemy internetowe petenci nie muszą stawiać się w urzędach a jednocześnie nie blokują ich codziennej pracy, gdyż są sprawnie obsługiwani przez systemu internetowe. Elektroniczny urząd stał się więc rozwiązaniem doskonałym, które znacząco zmieniło i usprawniło funkcjonowanie wiele różnych usług i spraw, które trzeba w urzędach załatwiać. Obecnie dąży się jedynie do tego, by udoskonalać oprogramowanie jakie w takich urzędach jest wykorzystywane, gdyż tym samym urząd taki może funkcjonować dużo lepiej. Jeśli używane w elektronicznych urzędach oprogramowanie zostanie jeszcze udoskonalone i będzie funkcjonować sprawniej, więcej petentów będzie mogło załatwić sprawy w ten sposób, a tym samym w urzędzie będzie można załatwić wiele spraw szybciej, gdyż nie będą się tworzyły niepotrzebne kolejki.