Elektroniczne usługi dla mieszkańca

Społeczeństwo informacyjne XXI wieku to takie, które w pełni wykorzystuje potencjał możliwości informatycznych.

Oprogramowanie dla społeczeństwa

Firmy informatyczne prześcigają się w wydawaniu nowych, ulepszonych wersji oprogramowania mającego na celu zwiększenie zadowolenia obywatela.

Continue reading „Elektroniczne usługi dla mieszkańca”

Informatyzacja w Polsce

Komputeryzacja polskich urzędów i instytucji państwowych osiągnęła w ostatnich latach bardzo wysoki poziom. Skutki unowocześnień możemy znacząco odczuć na własnej skórze, gdyż wiele procesów uległo uproszczeniu dzięki zainwestowaniu w nowoczesne technologie.Za pomocą wdrożenia systemów informatycznych o najwyższych standardach, praca wielu urzędników stała się prostsza, mniej czasochłonna, a przepływ informacji nieporównanie szybszy.

Dobrym przykładem na to, jak informatyzacja usprawnia pewne procesy, jest wdrażany w służbie zdrowia system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców). Nie dość, że nie musimy już przedstawiać dokumentu poświadczającego opłacanie składki, to jeszcze sami możemy sprawdzić stan naszego konta NFZ. Idąc do jakiegokolwiek lekarza, w każdym miejscu Polski, nie musimy zabierać już z sobą książeczek ubezpieczeniowych z aktualną pieczątką pracodawcy, gdyż wpisując w system nasz numer pesel lekarz sam może sprawdzić, czy jesteśmy ubezpieczeni. Sprawa jest niezwykle wygodna i ułatwia życie każdej ze stron. Dane zawsze pokazują stan uprawnień na dzień, w którym dokonywane jest sprawdzenie. System pozwala także sprawdzić czy w naszym ubezpieczeniu są zgłoszone dzieci.

System eWUŚ to tylko jeden z wielu pozytywnych przykładów prężnie rozwijającej się informatyzacji w naszym kraju. Skuteczne wdrożenia systemów informatycznych występują także w urzędach miejskich, bibliotekach publicznych, muzeach, szkołach i uczelniach wyższych czy polskiej policji.

Inne portale, które działają w urzędach to ePuap i eUrząd. Są to bardzo popularne systemy internetowe, które masowo wdrażane są do urzędów. Dotacje z Unii Europejskiej tylko pomagają temu procesowi.

Bywają również paradoksy, jak ten, o którym bardzo głośno ostatnio. A więc stworzenie portalu internetowego dla bezdomnych za niecałe 50 ml. złotych! To już naprawdę absurd. Usługobiorca, który wygrał ten deal zrobił interes życia, a fala krytyki przeszła przez państwo i rządzących nimi ludźmi. Projekt ten był dofinansowywany przez budżet Unii Europejskiej, ale tam chyba mają inne wyobrażenie o bezdomnych. Bo tych w Polsce nie brakuje, a już na pewno nie korzystają z internetu, no ale w Brukseli to bezdomni z całą pewnością korzystają każdego dnia z internetu, przeglądają Facebooka i robią przelewy internetowe…

Czy można zmarnować potencjał WorkFlow

Oczywiście można zmarnować i wyrzucić pieniądze w błoto inwestując w nowoczesny system informatyczny.

Workflow, tak jak każdy inny system informatyczny jest programem o ogromnych możliwościach, które dają określone korzyści biznesowe firmie. Tak jak w przypadku systemów ERP, które w większych i średnich firmach są ogromną zaletą, tak systemy workflow takie mogą być, ale nie koniecznie. Żadna firma nie wybiera systemów ERP z łapanki, czy z wyliczanki, jest to długotrwały proces analiz, przemyśleń, narad zarządu, rozmów z dostawcami, opinie, referencje, itp. Wielotysięczna inwestycja musi się zwrócić inaczej nikt nie zdecydowałby się ta drogie rozwiązania informatyczne.

Workflow również jest takim systemem, który może w zdecydowany sposób pomóc w zarządzaniu i przepływem informacji. Do wyboru systemy typu workflow należy się bardzo dobrze przygotować i przeanalizować wiele czynników. W pierwszym etapie należy zdać sobie sprawę czy nasza firma potrzebuje dodatkowego narzędzia wsparcia IT, np. workflow.

Jakie korzyści da nam nowy system, co obecnie jest dla nas problemem i jak można go rozwiązać. Analiza danych jest w tym względzie kluczowa. Zebranie wszystkich informacji, przedyskutowanie z zarządem jest pierwszym najważniejszym etapem. Bez tego nie da się skutecznie wybrać i wdrożyć systemy workflow.

Kolejnym krokiem jest wybór dostawcy jak i samego systemu. Otwartość systemu, możliwości i elastyczność, to cechy które wyróżniają nowoczesny, dobrze zaprogramowany system informatyczny. To nie firma ma się dostosować pod system, tylko narzędzie ma się dostosować do firmy.

Równie bardzo ważnym etapem jest samo wdrożenie. To już etap, który w mniejszym stopniu zależy od firmy informatyzowanej, a od dostawcy oprogramowania. Wdrożeniowcy muszą wykazać się ogromną wiedzą, doświadczeniem i wizją, jakie mogą wyniknąć problemy, gdzie może powstać „wąskie gardło”.

Jeśli choć jeden z tych trzech kluczowych etapów zostanie pominięty, zaniedbany, czy źle zakończony każdy nowy system informatyczny będzie inwestycją nieopłacalną, w tym również workflow.

Coraz więcej urzędników

Informatyzacja polskich urzędów miała na celu redukcję kosztów poprzez ograniczenie liczby pracowników, realia jednak są odmienne.Ambitny plan Polskich urzędników przyniósł odwrotny efekt do zamierzonego. Polska w ostatnich latach wydała ogromne pieniądze na informatyzację urzędów. Miało to trzy cele. Pierwszy to marketing – który miał rzucać nowoczesne spojrzenie na polskie urzędy. Drugi cel to usprawnienie pracy w urzędach. Cała inwestycja miała na celu płynniejsza wymianę informacji między poszczególnymi działami, zmniejszenie ryzyka błędu, oraz automatyczne realizowanie najczęstszych procesów. I to zadanie udało się wykonać. Urzędnicy pracują szybciej i bardziej wydajniej w porównaniu do pracy urzędników przed wdrożeniem systemu informatycznego. Trzeci cel implementacji oprogramowania systemowego miał na celu ograniczenie liczby pracowników a tym samym oszczędności.

Ten krok okazał się niewypałem. Wiele urzędów zatrudniło nowych pracowników do obsługi systemu a wysłużeni pracownicy mogli dalej zajmować się pracą, którą dotychczas zajmowali się bez udziały nowoczesnego systemu komputerowego. A więc obowiązki, które miały przejąć systemu owszem przejęły ale kosztem nowych pracowników. trudno doświadczonych pracowników nauczyć nowej technologii głównie ze względów przyzwyczajenia. Część pracowników dała się namówić na nowe stanowiska pracy i wdrożyła się w nowe systemu.

Jednak osób pracujących w urzędach nieustannie przybywało i obecnie ich liczba jest zdecydowanie ponad normę. A wiadomo, że praca państwowa to najlepsza praca, która daje wiele korzyści i dodatkowych świadczeń. Takiego pracownika nie można zwolnić, ma on zagwarantowane stanowisko do emerytury, poza wyjątkami.

A więc plan informatyzacji Polski sprawdził się w jednym kroku – usprawnienie pracy w urzędach.

Rok przymusowego przestoju

Rok 2014 jest rokiem, w którym inwestycje w nowe technologie w organizacjach miejskich są ograniczone. Ma to związek z tym, że jest to pierwszy rok nowych środków finansowych dal polski z Unii Europejskiej i dostęp do nich nie jest taki łatwy. Patrząc z perspektywy ostatniego roku 2013, to ten wydaje się być o wiele gorszym jeśli chodzi o inwestycje.

2013 rok z kolei był ostatnim rokiem dofinansowania na lata 2007-2013, więc sporo pieniędzy było do rozdysponowania, więc miasta prześcigały się w wyścigu przetargowym na zakup i wdrożenie nowych systemów do zarządzania zasobami.

W tym roku rozpisywane są nowe projekty i owszem składane, jednak nie na taką skalę jak miało to miejsce w poprzednich latach. Obecnie zmieniły się regulacje prawne, nowe wytyczne jeśli chodzi o uzyskanie dofinansowania. Nie zmieniło się jedno, każdy dobrze przemyślany projekt, który jest innowacyjny ma praktycznie pewne dofinansowanie. Unia wyraźnie idzie w stronę innowacji i jest nastawiona na nowe przyszłościowe projekty.

W bieżącym roku wiele miast ma w planach wdrożenie nowych technologii informatycznych, jednak nie stawia sobie na celu osiągnięcie tego założenia w tym roku, a w ciągu najbliższych kilku lat. Rok ten będzie bardzo ważny pod względem pisania konspektów i projektów pod informatyzację miast i gmin. Rozpoznanie rynku, zapoznanie się z nowymi wytycznymi i dobrze rozpisany przetarg to priorytety większości miast na ten rok.

Cyfrowa przyszłość urzędów

Rozwój elektroniki w ostatnich latach jest niesamowicie szybki. Pojawiają się coraz to nowe rozwiązania, które zmieniają życie ludzi i czynią je dużo wygodniejszymi. W tej chwili pojawia się wiele elektronicznych rozwiązań, które mają zastosowanie w coraz większej ilości różnych miejsc.

Nowe Rozwiązania technologiczne

Można zauważyć między innymi, że tego rodzaju rozwiązania są coraz bardziej doceniane przez urzędy państwowe, które dążą do tego, by ułatwiać petentom elektroniczne rozwiązania. Od jakiegoś czasu między innymi coraz więcej zwolenników ma elektroniczny urząd. Już od kilkunastu lat powoli rozwijają się różnorakie elektroniczne rozwiązania w administracji publicznej. Dąży się do tego, by przez Internet można było rozwiązać różnorakie sprawy, które jeszcze jakiś czas temu załatwiać trzeba było w urzędach.

eUrząd

Taki rozwój elektronicznego urzędu doprowadził do tego, że musiała ta kwestia zostać unormowana prawnie. Między innymi z tego powodu w roku 2006 pojawiło się rozwiązanie prawne, które zdecydowało, że każdy urząd publiczny powinien udostępnić petentom różnorakie usługi, które jeszcze jakiś czas temu trzeba było rozwiązywać w normalny tradycyjny sposób. W tej chwili więc wszystkie urzędy w Polsce oferują już dla swoich interesantów różnorakie usługi, które można wykonać bez wychodzenia z domu. Dzięki temu, że funkcjonuje eurząd, praca w takim miejscu jest organizowana sprawniej i wiele różnorakich spraw można załatwić szybciej.

Zasada działania cyfrowego urzędu

Również samo funkcjonowanie urzędu jest dużo bardziej sprawne, gdyż nie ma konieczności załatwienia wielu różnych spraw stojąc w kolejkach. Poprzez systemu internetowe petenci nie muszą stawiać się w urzędach a jednocześnie nie blokują ich codziennej pracy, gdyż są sprawnie obsługiwani przez systemu internetowe. Elektroniczny urząd stał się więc rozwiązaniem doskonałym, które znacząco zmieniło i usprawniło funkcjonowanie wiele różnych usług i spraw, które trzeba w urzędach załatwiać. Obecnie dąży się jedynie do tego, by udoskonalać oprogramowanie jakie w takich urzędach jest wykorzystywane, gdyż tym samym urząd taki może funkcjonować dużo lepiej. Jeśli używane w elektronicznych urzędach oprogramowanie zostanie jeszcze udoskonalone i będzie funkcjonować sprawniej, więcej petentów będzie mogło załatwić sprawy w ten sposób, a tym samym w urzędzie będzie można załatwić wiele spraw szybciej, gdyż nie będą się tworzyły niepotrzebne kolejki.

Interaktywnie dla obywateli

W tej chwili Internet staje się najważniejszym medium dla ludzi na całym świecie. Wykorzystuje się go w różnych sprawach i można dzięki temu znacząco ułatwiać sobie codzienne życie.Można powiedzieć, że Internet zrewolucjonizował świat i uczynił go rzeczywiście wyjątkowym. Decydując się na korzystanie z Internetu można liczyć na to, że wiele różnych spraw załatwi się dużo szybciej. Od jakiegoś czasu między innymi zaczynają się również rozwijać urzędy, które mają interaktywne systemy dla obywateli. Zauważyć można, że dzięki temu codzienne sprawy, które załatwiamy w urzędach administracji publicznej można załatwić szybciej i bez zbędnej zwłoki.

Jeśli chodzi o urzędy, które zaczęły udostępniać ofertę systemów internetowych to ich początek można określić na czas przed około dziesięcioma laty, gdy zaczęły się pojawiać pierwsze urzędy, w których znaleźć można było systemy internetowe. Kolejne kilka lat to okres, gdy interaktywne urzędy dla obywateli stały się powszechnością i można było się z nimi coraz częściej spotkać. Był to znak, że Polacy zaczęli doceniać takie rozwiązania i sięgali po nie chętniej.

Obecnie systemy administracji publicznej funkcjonujące w internecie są już świetnie rozwinięte i dają rzeczywiście ogrom różnorakich możliwości. Decydując się na wykorzystanie takich systemów można obecnie załatwić wiele różnych ważnych spraw bez wychodzenia z domu. Wielkim skokiem na przód jeśli chodzi o interaktywne urzędy dla obywateli był system e-deklaracje, który został udostępniony przez ministerstwo finansów.

Funkcjonuje on pod kierunkiem urzędów skarbowych. Jest to system, który umożliwia obsługę petentów, którzy swoje zeznanie podatkowe chcą złożyć bez wychodzenia z domu przez system internetowy. Dzięki niemu unikamy męczących kolejek, które pojawiają się szczególnie w ostatnich dniach składania deklaracji w urzędach skarbowych. Poza tym systemem zaczynają funkcjonować różne interaktywne urzędy dla obywateli w zakresie obsługi samorządu terytorialnego. Są to urzędy, które mogą sprawić, że łatwiej będzie można złożyć pewne wnioski w urzędach gminnych czy miejskich. Poprzez takie interaktywne systemy dla obywateli można załatwić rzeczywiście bardzo wiele różnych spraw, bez konieczności odwiedzania urzędów, gdzie bardzo często można spotkać się z męczącymi kolejkami, które zabierają cenny czas.

System internetowy w urzędach

Internet na całym świecie zmienia życie ludzi. Przede wszystkim czyni je dużo wygodniejszym i sprawniej funkcjonującym. Obecnie zauważyć można, że przez Internet można załatwiać coraz więcej różnorakich spraw. Od jakiegoś czasu między innymi administracja publiczna powoli przenosi się do Internetu i zyskuje sobie tam coraz więcej zwolenników. W całym naszym kraju ludzie szukają dla siebie na każdym kroku różnorakich ułatwień, które sprawią, że nasze życie będzie wygodniejsze i dużo łatwiejsze. Dlatego właśnie załatwienie spraw w internecie stało się powszechnością i codziennością. Z tego również powodu zaczęły również rozwijać się systemy internetowe w urzędach, które w ostatnim czasie zyskały sobie ogrom zwolenników.

Od kilku lat są one powszechnością i można się z nimi spotkać zarówno w urzędach centralnych jak i też urzędach działających pod nadzorem samorządu terytorialnego. Dzięki temu przez Internet załatwić można zarówno sprawy, które dotyczą administracji państwowej jak i te, które odnoszą się jedynie do urzędów wojewódzkich czy gminnych.

Jeśli chodzi o systemy internetowe w urzędach to zaczęły się one pojawiać kilka lat temu. Można powiedzieć, że ich początek to czas około 10 lat temu, gdy zaczęły się pojawiać pierwsze sprawy, które było można załatwić przez sieć internetową. Duże zadowolenie petentów oraz zainteresowanie takimi systemami doprowadziło do tego, że zaczęły się one szybko rozwijać. To zaś sprawiło, że przed około siedmioma laty pojawiły się pierwsze rozwiązania prawne, które zmuszały urzędy do tego, by organizować obsługę petentów przez Internet. W tym momencie na uwagę zasługują między innymi systemy internetowe, które działają w urzędach skarbowych. Dzięki nim można składać deklaracje podatkowe, które są obowiązkiem każdego obywatela.

Obecnie dzięki temu nie trzeba stać w kolejkach urzędach skarbowych a deklarację składa się w sposób prosty i wygodny. E-deklaracja urzędów skarbowych jest więc systemem działającym w zakresie centralnym, który obsługuje wszystkich rodaków. Poza nim można jednak wspomnieć terytorialne systemy internetowe. W tej chwili coraz częściej spotkać można między innymi internetowe systemy, które umożliwiają rezerwowanie kolejek w urzędach gminnych czy miejskich. Ogólnie rzecz biorąc w tej chwili internetowe systemy rozwijają się doskonale i również w zakresie administracji zyskują sobie zwolenników.

Polska spada w rankingach informatyzacji państwa.

Polska z każdym rokiem jest coraz gorzej postrzegana przez różne organizacje jeśli chodzi o stopień informatyzacji kraju.

W ostatnim raporcie ONZ wynika, że Polska plasuje się na 47 miejscu w rankingu:

„Informatyzacji procesów zarządzania państwami”.

Od kilku lat ta tendencja niestety się pogarsza. Pięć  lat temu zajmowaliśmy 33 miejsce, następnie 45, a w ostatnim raporcie było to już 47 miejsce. Wstydem jest, że nasz kraj plasuje się za takimi krajami jak chociażby Kazachstan, czy Barbados.

Wynik taki może dziwić, bo sprzętu u nas i technologii informatycznych nie brakuje, a nawet jest ich z każdym rokiem coraz więcej. Więc w rankingu tym nie chodzi jedynie o infrastrukturę, bo ta u nas na pewno jest.

Głównym powodem takiej niskiej pozycji jest brak ładu i składu w administracji. Nie ma żadnej wspólnej wizji informatyzacji administracji, która służyłaby obywatelowi. Obecnie bardzo modne jest wdrażanie „eUrzędu” w jednostkach samorządowych. Jest to rozwiązanie połowiczne. Wdrożony system informatyczny w miastach rzeczywiście jest pomocny dla obywateli, pozwala na załatwianie drobnych spraw za pomocą internetu, daje wgląd w pewne dokumenty prawne. Jednak w żaden sposób system ten nie jest nastawiony na integrację z innymi podobnymi systemami w innych miastach, a co za tym idzie nie ma wspólnej bazy danych, co pozwoliłoby rzeczywiście mieć wszystko w jednym miejscu.

Wracając jeszcze do rankingu, to na szczycie tej listy znajdują się takie kraje jak:

Korea Południowa, Holandia i Wielka Brytania.

Urząd elektroniczny

Wizja elektronicznych usług publicznych zrodziła się w Skandynawii, gdzie w szczycie państw Unii Europejskiej ustalono, że administracja Europejska do roku 2010 będzie najlepiej rozwinięta. skutki wirtualnych urzędów mamy i będziemy mieli na przyszłość.Rozwój elektroniki w ostatnich latach jest niesamowicie szybki. Pojawiają się coraz to nowe rozwiązania, które zmieniają życie ludzi i czynią je dużo wygodniejszymi. W tej chwili pojawia się wiele elektronicznych rozwiązań, które mają zastosowanie w coraz większej ilości różnych miejsc. Można zauważyć między innymi, że tego rodzaju rozwiązania są coraz bardziej doceniane przez urzędy państwowe, które dążą do tego, by ułatwiać petentom elektroniczne rozwiązania. Od jakiegoś czasu między innymi coraz więcej zwolenników ma elektroniczny urząd.

Już od kilkunastu lat powoli rozwijają się różnorakie elektroniczne rozwiązania w administracji publicznej. Dąży się do tego, by przez Internet można było rozwiązać różnorakie sprawy, które jeszcze jakiś czas temu załatwiać trzeba było w urzędach. Taki rozwój elektronicznego urzędu doprowadził do tego, że musiała ta kwestia zostać unormowana prawnie. Między innymi z tego powodu w roku 2006 pojawiło się rozwiązanie prawne, które zdecydowało, że każdy urząd publiczny powinien udostępnić petentom różnorakie usługi, które jeszcze jakiś czas temu trzeba było rozwiązywać w normalny tradycyjny sposób. W tej chwili więc wszystkie urzędy w Polsce oferują już dla swoich interesantów różnorakie usługi, które można wykonać bez wychodzenia z domu. Dzięki temu, że funkcjonuje eurząd, praca w takim miejscu jest organizowana sprawniej i wiele różnorakich spraw można załatwić szybciej.

Również samo funkcjonowanie urzędu jest dużo bardziej sprawne, gdyż nie ma konieczności załatwienia wielu różnych spraw stojąc w kolejkach. Poprzez systemy internetowe petenci nie muszą stawiać się w urzędach a jednocześnie nie blokują ich codziennej pracy, gdyż są sprawnie obsługiwani przez systemu internetowe. Elektroniczny urząd stał się więc rozwiązaniem doskonałym, które znacząco zmieniło i usprawniło funkcjonowanie wiele różnych usług i spraw, które trzeba w urzędach załatwiać. Obecnie dąży się jedynie do tego, by udoskonalać oprogramowanie jakie w takich urzędach jest wykorzystywane, gdyż tym samym urząd taki może funkcjonować dużo lepiej. Jeśli używane w elektronicznych urzędach oprogramowanie zostanie jeszcze udoskonalone i będzie funkcjonować sprawniej, więcej petentów będzie mogło załatwić sprawy w ten sposób, a tym samym w urzędzie będzie można załatwić wiele spraw szybciej, gdyż nie będą się tworzyły niepotrzebne kolejki.